KatalogКАТАЛОГ 2024 / 2025г. - Виж повече

В КАТАЛОГА на ИЗДАТЕЛСТВО МАРТИЛЕН за учебната
2024 / 2025 година Вие ще откриете отново около 50 заглавия и приложения, които покриват задължителните Учебни програми по Учебните планове на МОН, в областта на:
 
ИКОНОМИКАТА, СЧЕТОВОДСТВОТО, ПРАВОТО, МАРКЕТИНГА, ФИНАНСИТЕ, СТАТИСТИКАТА, БИЗНЕСКОМУНИКАЦИИТЕ, ИНФОРМАТИКАТА, 
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО И МЕНИДЖМЪНТА, ИКОНОМИКСА, МИТНИЦИТЕ, БАНКОВОТО ДЕЛО, ТЪРГОВИЯТА и други.

________________________________________________________________________
ИЗДАТЕЛСТВО МАРТИЛЕН
К А Т А Л О Г   2024 - 2025
7851


БАНКОВО ДЕЛО

Виж повече


БАНКОВО ДЕЛО -
СБОРНИК ДОКУМЕНТИ ЗА 11.КЛАС

Виж повече


БАНКОВО ДЕЛО -
СБОРНИК ДОКУМЕНТИ ЗА 12.КЛАС

Виж повече


"БАНКОВО ДЕЛО" - БИЗНЕС ПРОЕКТ - НОВО!
Виж повече


БАНКОВО СЧЕТОВОДСТВО
Виж повече


БАНКОВО СЧЕТОВОДСТВО - СБОРНИК
Виж повече


БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ
Виж повече
 


БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ
ЗА ВСИЧКИ ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ
Виж повече


БИЗНЕС ПРОЕКТИ ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ПО
"ИКОНОМИКА" - ПРОФЕСИЯ "ИКОНОМИСТ
"
Виж повече


БЮДЖЕТНО СЧЕТОВОДСТВО
Виж повече


ДЕЛОВА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Виж повече


ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ - НОВО!
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Виж повече


ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ
С ПРИЛОЖЕНИЕ - КОМПАКТ ДИСК
Виж повече


ЗАСТРАХОВАТЕЛНО И ОСИГУРИТЕЛНО СЧЕТОВОДСТВО
Виж повече


ИКОНОМИКА
Виж повече


ИКОНОМИКА
ОБЩА ИКОНОМИЧЕСКА ТЕОРИЯ
Виж повече


ИКОНОМИКА - 10.КЛАС - НОВО!
Виж повече


ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ
Виж повече


ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА -НОВО!
Виж повече


ИКОНОМИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
ИНТЕРАКТИВНА ТЕТРАДКА
 С ЕЛЕКТРОННО ПРИЛОЖЕНИЕ
Виж повече


ИКОНОМИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
Виж повече


ИКОНОМИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО - НОВО!
Виж повече


ИКОНОМИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
НА ТЪРГОВИЯТА - НОВО!
Виж повече


ИКОНОМИЧЕСКА ИНФОРМАТИКА
Виж повече


ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ
ПРИЛОЖЕНИЕ
В ОПЕРАТИВНОТО УПРАВЛЕНИЕ
Виж повече


КОМПЮТЪРЕН МАШИНОПИС
Виж повече


КОМПЮТЪРНА ОБРАБОТКА НА ФИНАНСОВО - 
СЧЕТОВОДНАТА ИНФОРМАЦИЯ

С ПРИЛОЖЕНИЕ - КОМПАКТ ДИСК
Виж повече


МАКРОИКОНОМИКА
Виж повече


МАКРОИКОНОМИКА
ИНТЕРАКТИВНА ТЕТРАДКА
С
ЕЛЕКТРОННО ПРИЛОЖЕНИЕ
Виж повече


МАРКЕТИНГ
Виж повече


МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА
Виж повече


МЕНИДЖМЪНТ
ОПЕРАТИВЕН МЕНИДЖМЪНТ -
С ЕЛЕКТРОННО ПРИЛОЖЕНИЕ

Виж повече


МЕТОДИЧНО РЪКОВОДСТВО ПО СТАТИСТИКА С ПРИЛОЖЕНИЕ НА SPSS
С ПРИЛОЖЕНИЕ - КОМПАКТ ДИСК

Виж повече


МИКРОИКОНОМИКА
С ПРИЛОЖЕНИЕ - СБОРНИК СЪС ЗАДАЧИ И УПРАЖНЕНИЯ
Виж повече


ОБЩА ТЕОРИЯ НА СТАТИСТИКАТА
Виж повече


ОБЩА ТЕОРИЯ НА СЧЕТОВОДНАТА ОТЧЕТНОСТ
ОСНОВИ НА СЧЕТОВОДСТВОТО

Виж повече


ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНИКА НА ТЪРГОВСКИТЕ
ПЛАЩАНИЯ

Виж повече


ОСНОВИ НА ПРАВОТО
Виж повече


ОСНОВИ НА СЧЕТОВОДСТВОТО
С ПРИЛОЖЕНИЕ - ТЕСТОВЕ, КАЗУСИ И ЗАДАЧИ
Виж повече


ПАРИЧНО КРЕДИТНИ ОТНОШЕНИЯ С БАНКИТЕ
Виж повече


ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО - 8.КЛАС - НОВО!
Виж повече


ПРИМЕРНИ ЗАДАНИЯ И БИЗНЕС ПРОЕКТИ ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ПО "ИКОНОМИКА"
Виж повече


ПРИМЕРНИ ЗАДАНИЯ ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ 
ПО "ИКОНОМИКА" - "ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ"
Виж повече


РАБОТА В УЧЕБНО ПРЕДПРИЯТИЕ
Виж повече


РАБОТНА ТЕТРАДКА ПО ПРАВО
Виж повече


РЪКОВОДСТВО ЗА ДЕЙНОСТТА НА
МИТНИЧЕСКИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ
 -
 НОВО!
Виж повече


СБОРНИК ЗАДАЧИ ПО ОБЩА ТЕОРИЯ НА СТАТИСТИКАТА
Виж повече


СТОКОЗНАНИЕ
Виж повече


СЧЕТОВОДСТВО - СБОРНИК СЪС ЗАДАЧИ
Виж повече


СЧЕТОВОДСТВО - ТОМ ПЪРВИ
СБОРНИК С РЕШЕНИ ЗАДАЧИ

Виж повече


СЧЕТОВОДСТВО - ТОМ ВТОРИ
СБОРНИК С РЕШЕНИ ЗАДАЧИ

Виж повече


СЧЕТОВОДСТВО - ТОМ ТРЕТИ
СБОРНИК С РЕШЕНИ ЗАДАЧИ

Виж повече


СЧЕТОВОДСТВО - ТОМ ЧЕТВЪРТИ
СБОРНИК С РЕШЕНИ ЗАДАЧИ

Виж повече


СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ
Виж повече


СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО -
С ПРИМЕРНИ ЗАДАНИЯ

Виж повече


ТЕМИ, ТЕСТОВЕ, ЗАДАНИЯ
ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ - ОФИС СЕКРЕТАР
 - 
НОВО!
Виж повече


ТЪРГОВСКО ПРАВО
Виж повече


ТЪРГОВСКИ ТЕХНИКИ. ЕФЕКТИВНИ ПРОДАЖБИ
Виж повече


ФИНАНСИ
ПУБЛИЧНИ И КОРПОРАТИВНИ

Виж повече


ФИНАНСИ
ПУБЛИЧНИ, КОРПОРАТИВНИ, МЕЖДУНАРОДНИ
Виж повече


ФИРМЕНО ПРАВО
Виж повече


ФУНКЦИОНАЛНИ ПРИЛОЖНИ ПРОГРАМИ - НОВО!
Виж повечеИЗДАТЕЛСТВО МАРТИЛЕН - КАТАЛОГ