"Икономиката не е само начин на мислене, но и много
умения и познания, придобити с труд и любознателност"

ДОБРЕ ДОШЛИ В ИЗДАТЕЛСТВО МАРТИЛЕН!
ИЗДАТЕЛСТВО
  МАРТИЛЕН е създадено през 1990 г. в гр. София и е едно от водещите издателства за икономическа учебна литература, предимно за Професионалните гимназии с икономически и неикономически профил, както и за Средните общообразователни училища, като нашите издания обхващат почти цялата икономическа тематика.
През изминалия период ние неуморно полагахме усилия да Ви поднасяме колкото се може по-добри и по-разбираеми учебни издания и приложения, което ни кара да се чувстваме изключително полезни. Дано този наш стремеж е допринесъл
поне малко за вашето икономическо развитие. За нас учебните пособия не са само поднасяне на теоретични познания. Ние мислим, че за да могат българските икономисти със средно образование да бъдат конкурентни в цяла Европа, те трябва да имат и практически умения. Затова екипът на "МАРТИЛЕН" се стреми да подобрява качеството на учебните си издания всяка учебна година и да ги прави по-достъпни и разбираеми завсички ученици и студенти.


Тази година в Каталог 2024 / 2025 г. на 
ИЗДАТЕЛСТВО МАРТИЛЕН ще откриете отново около 50 заглавия и приложения, написани  от преподаватели с дългогодишен опит, които покриват задължителните Учебни програми и планове, както и заглавия съобразени с програмите на "Junior Achievement", в областта на:
 
Счетоводството, Правото, Икономиката, Маркетинга И РЕКЛАМАТА, Финансите, БАНКОВОТО ДЕЛО, Статистиката, Бизнескомуникациите, Информатиката, ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И Мениджмънта, Икономикса, Митниците, ТЪРГОВИЯТА и други.


Всички заглавия и приложения на ИЗДАТЕЛСТВО МАРТИЛЕН, заедно с подробното им съдържание, може да разгледате подробно в официалния ни сайт - www.martilen.bg - секция "КАТАЛОГ", както и в нашия друг официален интернет сайт - www.martilen.com


Целият екип на ИЗДАТЕЛСТВО МАРТИЛЕН ви пожелава ползотворна работа с нашите издания и успешна нова година!