Всички издания и приложения на ИЗДАТЕЛСТВО МАРТИЛЕН, заедно с подробното им съдържание, може да разгледате в секция ИЗДАНИЯ - КАТАЛОГ 2022/2023, както и в нашия друг официален интернет сайт - www.martilen.com.

НОВИ ИЗДАНИЯ 2022г.!

ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА
Ikonomika i upravlenie na predpr
 
 Ново издание от 2022 г.
 Автори:
 ДИМИТЪР ДОНЧЕВ и МИЛЕНА ПЪРВАНОВА

 Цена: 15.00 лв

  

РЪКОВОДСТВО ЗА ДЕЙНОСТТА НА
МИТНИЧЕСКИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ

mitnicheskiposrednik
Издание от 2021 г.
Автор: МОМЧИЛ АНТОВ
Цена: 15.00 лв.

ТЕМИ, ТЕСТОВЕ, ЗАДАНИЯ ЗА
ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ - ОФИС СЕКРЕТАР
ТЕМИ, ТЕСТОВЕ, ЗАДАНИЯ ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ - ОФИС СЕКРЕТАР
Издание от 2021 г.
Автори: КОЛЕКТИВ
Цена: 16.00 лв.

ИКОНОМИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И
УПРАВЛЕНИЕ НА ТЪРГОВИЯТА
Ikonomika organiz targovia 2020
Издание от 2020 г.
Автор: ВАНЯ ДИМИТРОВА
Цена: 14.00 лв.


ИКОНОМИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО - 2020 г.
Ikonomika predpriatieto 2020
Издание от 2020 г.
Автори: ДИМИТЪР ДОНЧЕВ,
ЦОНКА ЛАЛЕВА и ДАНИЕЛА МАНЧЕВА
Цена: 15.00 лв.

ИКОНОМИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТОhttps://www.martilen.com/martilen/images/stories/2019/ikonomika_na_predpiatieto_web.jpg
Издание от 2019 г.
Автори: ДИМИТЪР ДОНЧЕВ и НИКОЛАЙ ЩЕРЕВ
Цена: 14.00 лв.
ИКОНОМИЧЕСКА ИНФОРМАТИКА

IkonomicheskaInformatika WEB
Издание от 2019 г.
Автори: ДЕАН ВАСИЛЕВ и БОРИС ГЕОРГИЕВ
Цена: 15.00 лв.ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО - 8.КЛАС
https://www.martilen.com/martilen/images/stories/2018/predpriem.png
 ИКОНОМИКА - 10.КЛАС
https://www.martilen.com/martilen/images/stories/2018/ikonom.png
Издание от 2019 г.
Автор: КИРИЛ ТОДОРОВ
Цена: 14.00 лв.
Издание от 2019 г.
Автори: ЦОНКА ЛАЛЕВА и МИЛЕНА ПЪРВАНОВА
Цена: 14.00 лв.


 ТЪРГОВСКО ПРАВО
ТЪРГОВСКО ПРАВО

 
БЮДЖЕТНО СЧЕТОВОДСТВО
https://www.martilen.com/martilen/images/stories/2019/budjetno_schetovodstvo_web.jpg
Издание от 2019 г.
Автори: ГЕОРГИ СТЕФАНОВ и ХРИСТО ДОЧЕВ
Цена: 15.00 лв.
Издание от 2019 г.
Автор: СВЕТЛА ПАВЛОВА
Цена: 13.00 лв.


БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ
ЗА ВСИЧКИ ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ

https://www.martilen.com/martilen/images/stories/2018/biznesk.png
Автори: ЕМИЛИЯ ШАРЕНСКА и МИЛКА РИЗОВА
Цена: 14.00 лв.
СБОРНИ
К ПО
БАНКОВО СЧЕТОВОДСТВО

Sbornik bankovo sche 165x245NEW

Автор: ЙОРДАНА СТАМБЕРОВА-СТОЯНОВА
Цена: 12.00 лв.


 ИКОНОМИКА
 ОБЩА ИКОНОМИЧЕСКА ТЕОРИЯ
ИКОНОМИКА
 Автор: ЦОНКА ЛАЛЕВА
 Цена: 14.00 лв.ФИНАНСИ 
ПУБЛИЧНИ И КОРПОРАТИВНИ 

ФИНАНСИ

  Автори: ДОНКА БИНЕВА и ТАТЯНА МИТКОВА 
  Цена: 14.00 лв. 


 СЧЕТОВОДСТВО
 СБОРНИК С РЕШЕНИ ЗАДАЧИ - ТОМ 3

СЧЕТОВОДСТВО - ТОМ 3
 Автори: ЙОРДАНА СТАМБЕРОВА и
 БОГДАНА КОСТАДИНОВА
 
Цена: 12.00 лв.


СЧЕТОВОДСТВО 
СБОРНИК С РЕШЕНИ ЗАДАЧИ - ТОМ 4 

СЧЕТОВОДСТВО - ТОМ 4

 Автори: ЙОРДАНА СТАМБЕРОВА и
БОГДАНА КОСТАДИНОВА 
 
Цена: 12.00 лв. 


 СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
 С ПРИМЕРНИ ЗАДАНИЯ

СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
 Автор: СВЕТЛА ПАВЛОВА   
 Цена: 15.00 лв.

СТОКОЗНАНИЕ 
stokoznan 1
  Автор: АНГЕЛИНА ГАБРОВСКА 
  Цена: 14.00 лв. 

 
 МАРКЕТИНГ 
МАРКЕТИНГ - ЧАСТ 1
 Автор: НИКОЛАЙ ЩЕРЕВ
 Цена: 13.00 лв.РАБОТНА ТЕТРАДКА ПО ПРАВО 

РАБОТНА ТЕТРАДКА ПО ПРАВО
  Автор: ГЕРГАНА ДЕРЕНЦЕВА 
  Цена: 12.00 лв. 


 СЧЕТОВОДСТВО
 СБОРНИК С РЕШЕНИ ЗАДАЧИ - ТОМ 1

СЧЕТОВОДСТВО - ТОМ ПЪРВИ     
 Автори: БОГДАНА КОСТАДИНОВА и
 ЙОРДАНА СТАМБЕРОВА
 Цена: 12.00 лв.

СЧЕТОВОДСТВО 
  СБОРНИК С РЕШЕНИ ЗАДАЧИ - ТОМ 2 

СЧЕТОВОДСТВО - ТОМ ВТОРИ

  Автор: МИНКА ГОСПОДИНОВА 
  Цена: 12.00 лв. ОБЩА ТЕОРИЯ НА СЧЕТОВОДНАТА ОТЧЕТНОСТ -
 ОСНОВИ НА СЧЕТОВОДСТВОТО
ОСНОВИ НА СЧЕТОВОДСТВОТО
 АВТОР: ЛЮБЕН ПЕТРОВ  
 Цена: 14.00 лв.


 
РЪКОВОДСТВО ЗА ДЕЙНОСТТА НА 
  МИТНИЧЕСКИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ 
РЪКОВОДСТВО ЗА ДЕЙНОСТТА НА МИТНИЧЕСКИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ

  Автор: МОМЧИЛ АНТОВ 

  Цена: 15.00 лв. 


 РАБОТА В УЧЕБНО ПРЕДПРИЯТИЕ  ( УТФ )
РАБОТА В УЧЕБНО ПРЕДПРИЯТИЕ
 Автори: КОЛЕКТИВ
 Цена: 15.00 лв.

 БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ 
БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ
  Автори: ЕМИЛИЯ ШАРЕНСКА и МИЛКА РИЗОВА 
  Цена: 14.00 лв.
 
 ИКОНОМИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
 ИНТЕРАКТИВНА ТЕТРАДКА С
 ОНЛАЙН ПРИЛОЖЕНИЕ
ИНТЕРАКТИВНА ТЕТРАДКА ПО ИКОНОМИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
 Автор: АНГЕЛИНА ГАБРОВСКА
 Цена: 12.00 лв.


МЕТОДИЧНО РЪКОВОДСТВО ПО 
СТАТИСТИКА С ПРИЛОЖЕНИЕ НА SPSS 
МЕТОДИЧНО РЪКОВОДСТВО ПО СТАТИСТИКА С ПРИЛОЖЕНИЕ НА SPSS
  Автори: 
МИТА ГЕОРГИЕВА и МАГДАЛЕНА КАМЕНАРОВА 
  Цена: 12.00 лв.
 

 
 МАКРОИКОНОМИКА
ИНТЕРАКТИВНА ТЕТРАДКА
 С ОНЛАЙН ПРИЛОЖЕНИЕ

ИНТЕРАКТИВНА ТЕТРАДКА ПО МАКРОИКОНОМИКА

 Автори:
 МИРОСЛАВ ТОДОРОВ и СВЕТЛАНА МАНАСКОВА
 Цена: 12.00 лв.МЕНИДЖМЪНТ 
ОПЕРАТИВЕН МЕНИДЖМЪНТ 
МЕНИДЖМЪНТ - ОПЕРАТИВЕН МЕНИДЖМЪНТ
  Автор: ДИМИТЪР ДОНЧЕВ 
  Цена: 13.00 лв.
  КОМПЮТЪРНА ОБРАБОТКА НА ФИНАНСОВО -
 СЧЕТОВОДНАТА ИНФОРМАЦИЯ (КОФСИ)
КОМПЮТЪРНА ОБРАБОТКА НА ФИНАНСОВО - СЧЕТОВОДНАТА ИНФОРМАЦИЯ
 Автор: АЛБЕНА КОСТОВА
 Цена: 13.00 лв.


ЕФЕКТИВНИ ПРОДАЖБИ, 
  ТЪРГОВСКИ ТЕХНИКИ 
ЕФЕКТИВНИ ПРОДАЖБИ. ТЪРГОВСКИ ТЕХНИКИ.
  Автор: ЛЮДМИЛ ГЕОРГИЕВ 
  Цена: 12.00 лв. 


  ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ
ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ
 
Автори: БИЛЯНА КОЙЧЕВА и АНИ ГЛАВЧЕВА
  Цена: 13.00 лв.


ДЕЛОВА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ 
ДЕЛОВА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
  Автор: НИКОЛИНА ГЕОРГИЕВА 
  Цена: 15.00 лв. 


 СТОКОЗНАНИЕ  
 
ИНТЕРАКТИВНА ТЕТРАДКА
ИНТЕРАКТИВНА ТЕТРАДКА ПО СТОКОЗНАНИЕ
  Автор: АНГЕЛИНА ГАБРОВСКА
  Цена: 13.00 лв. 

БАНКОВО ДЕЛО   

БАНКОВО ДЕЛО

Автори: РАДКО РАДКОВ и ДАНИЕЛА МАНЧЕВА  

 Цена: 15.00 лв.

 
  


 ПАРИЧНО КРЕДИТНИ
 ОТНОШЕНИЯ С БАНКИТЕ

ПАРИЧНО КРЕДИТНИ ОТНОШЕНИЯ С БАНКИТЕ

 Автори: РАДКО РАДКОВ и ДАНИЕЛА МАНЧЕВА 
 Цена: 14.00 лв.


 ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНИКА НА 
 ТЪРГОВСКИТЕ ПЛАЩАНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНИКА НА ТЪРГОВСКИТЕ ПЛАЩАНИЯ
  Автори: РАДКО РАДКОВ и ДАНИЕЛА МАНЧЕВА 
  Цена: 14.00 лв. 


 СБОРНИК ДОКУМЕНТИ ПО БАНКОВО ДЕЛО
 
УЧЕБНА ПРАКТИКА ЗА 11-ТИ КЛАС

СБОРНИК ДОКУМЕНТИ ПО БАНКОВО ДЕЛО - 11 КЛАС
 Автори: 
 ДАНИЕЛА МАНЧЕВА И ДИАНА СТОЯНОВА 
 Цена: 14.00 лв.


   СБОРНИК ДОКУМЕНТИ ПО БАНКОВО ДЕЛО 
 
УЧЕБНА ПРАКТИКА ЗА 12-ТИ КЛАС 
СБОРНИК ДОКУМЕНТИ ПО БАНКОВО ДЕЛО - 12 КЛАС

  Автори: 
ДАНИЕЛА МАНЧЕВА И ДИАНА СТОЯНОВА 
  Цена: 14.00 лв. 


 
 ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ
 
ПРИЛОЖЕНИЕ В ОПЕРАТИВНОТО УПРАВЛЕНИЕ

ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ (ПРИЛОЖЕНИЕ В ОПЕРАТИВНОТО УПРАВЛЕНИЕ)
 Автор: АНЕТА ЗАШЕВА 
 Цена: 13.00 лв.


 МИКРОИКОНОМИКА
С ПРИЛОЖЕНИЕ 
СБОРНИК СЪС ЗАДАЧИ И УПРАЖНЕНИЯ 
МИКРОИКОНОМИКА
  Автор: МЕТОДИ КЪНЕВ 
  Цена: 13.00 лв. 


 МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА - ЧАСТ 2
МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА - ЧАСТ 2  
 
Автори: МИТА ГЕОРГИЕВА,
 НИКОЛАЙ ЩЕРЕВ и ВЕРА ПЕТКАНЧИН
 Цена: 12.00 лв. ОСНОВИ НА СЧЕТОВОДСТВОТО 
  ПРИЛОЖЕНИЕ: ТЕСТОВЕ, КАЗУСИ, ЗАДАЧИ 
ОСНОВИ НА СЧЕТОВОДСТВОТО
 Автор: ЛЮБЕН ПЕТРОВ 
 Цена: 14.00 лв. 


 ОСНОВИ НА ПРАВОТО
 
С ПРИЛОЖЕНИЕ -
 ЗАДАЧИ, КАЗУСИ И УПРАЖНЕНИЯ
ОСНОВИ НА ПРАВОТО
 Автори: ГЕОРГИ СТЕФАНОВ и КОЛЕКТИВ 
 Цена: 14.00 лв.


 СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ 
СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ

 Автор: СВЕТЛА ПАВЛОВА 
 Цена: 12.00 лв. 


 ФИНАНСИ
 ПУБЛИЧНИ, КОРПОРАТИВНИ, МЕЖДУНАРОДНИ
ФИНАНСИ

 Автори: КОЛЕКТИВ
 Цена: 14.00 лв.ИКОНОМИКА 
ИКОНОМИКА
 Автор: ЦОНКА ЛАЛЕВА 
 Цена: 12.00 лв. 


ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И МЕНИДЖМЪНТ 
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И МЕНИДЖМЪНТ

ПРИЛОЖЕНИЕ - ДИСК 
 ( С ПРИЛОЖЕН ДИСК - БИЗНЕС ПЛАНОВЕ )
 
  АВТОР: КИРИЛ ТОДОРОВ 
 Цена: 12.00 лв