Всички издания по-долу имат тестове за самоподготовка! Повече информация за новите ни издания, можете да намерите в нашия  КАТАЛОГ 2021/2022 

.

 

ИКОНОМИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И
УПРАВЛЕНИЕ НА ТЪРГОВИЯТА
Ikonomika organiz targovia 2020
Ново издание от 2020 г.
Автор: ВАНЯ ДИМИТРОВА
Цена: 14.00 лв.


ИКОНОМИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО - 2020 г.
Ikonomika predpriatieto 2020
Ново издание от 2020 г.
Автори: ДИМИТЪР ДОНЧЕВ,
ЦОНКА ЛАЛЕВА и ДАНИЕЛА МАНЧЕВА
Цена: 15.00 лв.

ИКОНОМИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТОhttps://www.martilen.com/martilen/images/stories/2019/ikonomika_na_predpiatieto_web.jpg
Издание от 2019 г.
Автори: ДИМИТЪР ДОНЧЕВ и НИКОЛАЙ ЩЕРЕВ
Цена: 14.00 лв.

 ИКОНОМИЧЕСКА ИНФОРМАТИКА

IkonomicheskaInformatika WEB
Издание от 2019 г.
Автори: ДЕАН ВАСИЛЕВ и БОРИС ГЕОРГИЕВ
Цена: 15.00 лв.

 

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО - 8.КЛАС
https://www.martilen.com/martilen/images/stories/2018/predpriem.png
 ИКОНОМИКА - 10.КЛАС
https://www.martilen.com/martilen/images/stories/2018/ikonom.png
Ново издание от 2019 г.
Автор: КИРИЛ ТОДОРОВ
Цена: 12.00 лв.
Ново издание от 2019 г.
Автори: ЦОНКА ЛАЛЕВА и МИЛЕНА ПЪРВАНОВА
Цена: 12.00 лв.