ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ

ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
ЗА СПЕЦИАЛНОСТИ "ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ"
И "ИКОНОМИЧЕСКА ИНФОРМАТИКА"

Автори: Десислава Матеева и Филип Кръстев

Ново издание от 2023 г.. Изданието "ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ" е съставено съгласно Учебната Програма - заповед № РД 09-4190/08.09.2022 г.. Учебният материал е конструиран в два раздела:

Раздел 1: ТЕОРИЯ
Материалът включва всички основни понятия, свързани с процеса на Електронната търговия, в това число:

• Оптимизация на сайт за търсещи машини.
• Технологии в електронната търговия, свързани с изкуствения интелект.

Раздел 2: ПРАКТИКА
• Тук учениците ще получат знания: за най-големите предизвикателства, свързани със същността на електронния бизнес; за основните платежни документи, използвани в електронната търговия; за основните инструменти за интернет маркетинг; за заплахите в електронния бизнес; за основните начини за популяризиране на интернет сайт.
• Към всяка ТЕМА има разработени въпроси за проверка на знанията, ТЕСТОВЕ или практически ЗАДАЧИ.

   Цена: 17.00 лв.

 


ISBN: 978 954 598 1821

  В наличност!
  Учебникът е в наличност!


СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИЗДАНИЕТО
МОЖЕ ДА РАЗГЛЕДАТЕ ТУК!