https://www.martilen.com/martilen/images/stories/2018/markechas.png

МАРКЕТИНГ

МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА

С КАЗУСИ И ЗАДАЧИ

Автор: Николай Щерев

Издание от 2016 г.. Изданието "МАРКЕТИНГ" е съставено съгласно Учебната Програма за предмета "МАРКЕТИНГ".  
Учебният материал е предназначен за всички Професии и Специалности на Професионалните Гимназии по Икономика, СОУ и училищата, работещи по програмите на "Junior Achievement".

Изданието ще изгради в учениците необходимите знания за всеки млад икономист, като ще улесни работата, както на преподавателите, така и на учениците за изясняване на основните Маркетингови Задачи в Бизнеса.

В учебния материал ще намерите комбинация от основни маркетингови понятия, практически и ситуационни ЗАДАЧИ. 

Съдържание съответства на Държавните образователни изисквания на обучението по "МАРКЕТИНГ", както и на НИП.


Съдържанието на изданието може да разгледате тук:
Виж повече


Цена: 15.00 лв. 1      2

ISBN: 978 954 598 127 2

В наличност!
Учебникът е в наличност!

СЪДЪРЖАНИЕ

Раздел 1. СЪЩНОСТ НА МАРКЕТИНГА 

         Тема 1. Възникване и същност на маркетинга 

         Тема 2. Инструменти на маркетинга (маркетингов микс) 

         Тема 3. Основни маркетингови концепции 

Раздел 2. MАРКЕТИНГОВА ИНФОРМАЦИЯ И МАРКЕТИНГОВО ПРОУЧВАНЕ 

         Тема 4. Маркетингова информация 

         Тема 5. Набиране на маркетингова информация 

         Тема 6. Маркетингово проучване 

Раздел 3. МАРКЕТИНГОВА СРЕДА И МАРКЕТИНГОВО УПРАВЛЕНИЕ 

         Тема 7. Маркетингова среда 

         Тема 8. Маркетингово управление 

         Тема 9. Маркетингов план 

Раздел 4. ПРОДУКТОВА ПОЛИТИКА И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА ПРОДУКТА  

         Тема 10. Маркетингови характеристики на продукта 

         Тема 11. Подготовка на продуктите за въвеждането им на пазара 

         Тема 12. Жизнен цикъл на продукта 

Раздел 5. ПРОДУКТОВИ ИНОВАЦИИ 

         Тема 13. Същност и значение на продуктовите иновации 

         Тема 14. Процес на продуктови иновации 

Раздел 6. ЦЕНОВА ПОЛИТИКА И ЦЕНООБРАЗУВАНЕ 

         Тема 15. Ценова политика 

         Тема 16. Ценообразуване 

         Тема 17. Ценообразуване на нови продукти 

Раздел 7. ДИСТРИБУЦИОННА ПОЛИТИКА И ЛОГИСТИКА 

         Тема 18. Същност и значение на дистрибуцията  
         Тема 19. Дистрибуционни канали 

         Тема 20. Дистрибуционна политика 

         Тема 21. Маркетингова логистика 

Раздел 8. КОМУНИКАЦИОННА ПОЛИТИКА 

         Тема 22. Маркетингови комуникации 

         Тема 23. Реклама 

         Тема 24. Връзки с обществеността 

         Тема 25. Лични продажби 

         Тема 26. Насърчаване на продажбите 

         Тема 27. Рекламната политика като елемент на комуникационната политика

Раздел 9. ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГ 

         Тема 28. Същност на интернет-маркетинга

         Тема 29. Интернет реклама 

Раздел 10. ОРГАНИЗАЦИЯ НА МАРКЕТИНГА

         Тема 30. Същност на маркетинговата организация

         Тема 31. Структура на маркетинговата организация 

         Тема 32. Разпределение на задачите при организация на маркетинга

Литература