БИЗНЕС ПРОЕКТ "БАНКОВО ДЕЛО"

БИЗНЕС ПРОЕКТ
ЗА СПЕЦИАЛНОСТ "БАНКОВО ДЕЛО"

УКАЗАНИЯ, ИНСТРУКЦИИ, ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ
ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ

Автори: Даниела Манчева и Диана Стоянова

Ново издание от 2023 г.. Изданието "БИЗНЕС ПРОЕКТ" за специалност "Банково Дело" е съставено съгласно Учебната Програма - заповед № РД 09-4190/15.09.2022 г.. Учебният материал включва указания и инструкции за създаване на дипломен проект за Държавни изпити (според НИП) за придобиване на трета степен на професионална квалификация - специалност "Банково Дело".

Материалът включва:

• Обзор на основните понятия, процеси и дейности, свързани с разработване на Бизнес проект, подкрепени с примери от банковата дейност.
• Изисквания, указания и разработване на дипломен Бизнес проект "Теория на практиката" за банковия сектор.
• Примерен Дипломен Проект.
• Индивидуално задание по практика.

    
Цена: 15.00 лв.ISBN: 978 954 598 1814

  В наличност!
Учебникът е в наличност!

СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИЗДАНИЕТО
МОЖЕ ДА РАЗГЛЕДАТЕ ТУК!