ТЕМИ, ТЕСТОВЕ, ЗАДАНИЯ ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ - ОФИС СЕКРЕТАР

ЗА ПЪРВИ ПЪТ СЕ ПРЕДЛАГАТ РАЗРАБОТКИ ЗА НИП
ЗА ИЗПИТА ПО ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
 

ТЕМИ, ТЕСТОВЕ, ЗАДАНИЯ 
ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ – ОФИС СЕКРЕТАР 

Ново издание от 2021 г.. Изданието включва теоретични разработки за всички теми по
НИП – ЗАПОВЕД № РД 09 – 3613/31.12.2020 г.

 

Цена: 16.00 лв.

  
ISBN: 

В наличност!
GRRR