stokoznanie
СТОКОЗНАНИЕ

ИНТЕРАКТИВНА ТЕТРАДКА

С ПРИЛОЖЕНИЕ - ЕЛЕКТРОННИ МАТЕРИАЛИ


Автор: Ангелина Габровска

Учебният материал в "СТОКОЗНАНИЕ" е съобразен с този във фундаменталното издание по "СТОКОЗНАНИЕ". Изданието е предназначено за всички Професии и Специалности, изучаващи тази дисциплина.

ИНТЕРАКТИВНАТА ТЕТРАДКА включва УПРАЖНЕНИЯ за почти всички хранителни и нехранителни стоки, които се продават на пазара, както и техните основни характеристики.

Изданието
е свързано допълнително и с уеб сайт по "СТОКОЗНАНИЕ" и отговаря на съвременните изисквания за модерно образование.
Интернет сайта е неделима част от Съдържанието на Тетрадката.


В ИНТЕРНЕТ САЙТА ЩЕ НАМЕРИТЕ МАТЕРИАЛИ, ИНТЕРАКТИВНИ ИГРИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ И ТЕСТОВЕ ПО ВСИЧКИ ТЕМИ. ПРИЛОЖЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ ПОКАЗВАТ ЕДИН МНОГО ДОБЪР, ИНТЕРАКТИВЕН НАЧИН ДА СЕ РАЗБЕРЕ "СТОКОЗНАНИЕТО".


ВИЖ ПОВЕЧЕ ТУК -
https://istoko.wordpress.com/

Съдържанието на изданието може да разгледате тук:
Виж повече


Цена: 14.00 лв.ISBN: 978-954-598-149-4

В наличност!
GRRR
 1. ВЪВЕДЕНИЕ В СТОКОЗНАНИЕТО

1.1. ПРЕДМЕТ, МЕТОД И СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА СТОКОЗНАНИЕ 6

1.2. КЛАСИФИКАЦИЯ, АСОРТИМЕНТ И КОДИРАНЕ НА СУРОВИНИТЕ, МАТЕРИАЛИТЕ И НА ГОТОВАТА ПРОДУКЦИЯ 8

1.3. СТАНДАРТИЗАЦИЯ – СЪЩНОСТ И СЪДЪРЖАНИЕ. НАЦИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ 11

1.4. РEГИОНАЛНА И МЕЖДУНАРОДНА СТАНДАРТИЗАЦИЯ 12

1.5. КЛАСИФИКАЦИЯ И ВИДОВЕ СТАНДАРТИ. ОСЪВРЕМЕНЯВАНЕ 13

1.6. СЕРТИФИКАЦИЯ НА СУРОВИНИТЕ, МАТЕРИАЛИТЕ И НА ГОТОВАТА ПРОДУКЦИЯ 16

1.7. КАЧЕСТВО И ОКАЧЕСТВЯВАНЕ НА СУРОВИНИТЕ, МАТЕРИАЛИТЕ И НА ГОТОВАТА ПРОДУКЦИЯ 17

1.8. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА КАЧЕСТВО, МЕТОДИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СТОЙНОСТИТЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО 19

1.9. РАВНИЩЕ НА КАЧЕСТВОТО НА СУРОВИНИТЕ, МАТЕРИАЛИТЕ И НА ГОТОВАТА ПРОДУКЦИЯ 21

1.10. ОПАКОВКА, МАРКИРОВКА И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА СУРОВИНИ, МАТЕРИАЛИ И НА ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ 22

1.11. СЪХРАНЯВАНЕ НА СМГП. ПРОМЕНИ НА СТОКИТЕ ПРИ СЪХРАНЕНИЕ. МЕТОДИ ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА СМГП 29

2. ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ

2.1. ХИМИЧЕН СЪСТАВ НА ХРАНИТЕЛНИТЕ СТОКИ 33

2.2. ЗЪРНЕНИ ХРАНИ 36

2.3. ПРОДУКТИ ОТ ПРЕРАБОТКАТА НА ЗЪРНЕНИ ХРАНИ 38

2.4. ЗАХАРНИ ПРОДУКТИ 41

2.5. ПЧЕЛЕН МЕД 46

2.6. ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ 48

2.7. ВКУСОВИ СТОКИ 52

2.8. АЛКАЛОИДНИ ПРОДУКТИ – ЧАЙ, КАФЕ, КАКАО 55

2.9. МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ 58

2.10. МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ 70

2.11. ЯЙЦА 76

2.12. РИБА И РИБНИ ПРОДУКТИ 79

2.13. ХРАНИТЕЛНИ МАЗНИНИ 82

3. ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ

3.1. МЕТАЛИ И ИЗДЕЛИЯ ОТ МЕТАЛ 84

3.2. БИТОВИ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИ И РАДИОЕЛЕКТРОННИ СТОКИ 86

3.3. КЕРАМИЧНИ СТОКИ 94

3.4. СТЪКЛО И ИЗДЕЛИЯ ОТ СТЪКЛО 95

3.5. МЕБЕЛИ 98

3.6. ТЕКСТИЛНИ СТОКИ 101

3.7. ПЛАСТМАСИ И ПЛАСТМАСОВИ СТОКИ 111

3.8. КОЖИ, КОЖЕНИ И КОЖУХАРСКИ СТОКИ 114

3.9. ПАРФЮМЕРИЙНИ И КОЗМЕТИЧНИ СТОКИ 119

3.10. СРЕДСТВА ЗА ИЗМИВАНЕ И ИЗПИРАНЕ 122

3.11. БИЖУТЕРИЙНИ СТОКИ 124

3.12. МУЗИКАЛНИ СТОКИ 126

3.13. ГАЛАНТЕРИЙНИ СТОКИ 127

3.14. ДЕТСКИ ИГРАЧКИ