stokoznanie
ИЗЧЕРПАНА НАЛИЧНОСТ!

СТОКОЗНАНИЕ

ИНТЕРАКТИВНА ТЕТРАДКА

С ПРИЛОЖЕНИЕ - ЕЛЕКТРОННИ МАТЕРИАЛИ

Автор: Ангелина Габровска

Учебният материал в "СТОКОЗНАНИЕ" е съобразен с този във фундаменталното издание по "СТОКОЗНАНИЕ". Изданието е предназначено за всички Професии и Специалности, изучаващи тази дисциплина.

ИНТЕРАКТИВНАТА ТЕТРАДКА включва УПРАЖНЕНИЯ за почти всички хранителни и нехранителни стоки, които се продават на пазара, както и техните основни характеристики.

Изданието
е свързано допълнително и с уеб сайт по "СТОКОЗНАНИЕ" и отговаря на съвременните изисквания за модерно образование.
Интернет сайта е неделима част от Съдържанието на Тетрадката.


В ИНТЕРНЕТ САЙТА ЩЕ НАМЕРИТЕ МАТЕРИАЛИ, ИНТЕРАКТИВНИ ИГРИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ И ТЕСТОВЕ ПО ВСИЧКИ ТЕМИ. ПРИЛОЖЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ ПОКАЗВАТ ЕДИН МНОГО ДОБЪР, ИНТЕРАКТИВЕН НАЧИН ДА СЕ РАЗБЕРЕ "СТОКОЗНАНИЕТО".


Виж повече тук -
https://istoko.wordpress.com/

Съдържанието на изданието може да разгледате тук:
Виж повече


Цена: 14.00 лв.


СТОКОЗНАНИЕ

ISBN: 978-954-598-149-4

В наличност!
GRRR
 1. ВЪВЕДЕНИЕ В СТОКОЗНАНИЕТО

1.1. ПРЕДМЕТ, МЕТОД И СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА СТОКОЗНАНИЕ - 6

1.2. КЛАСИФИКАЦИЯ, АСОРТИМЕНТ И КОДИРАНЕ НА СУРОВИНИТЕ, МАТЕРИАЛИТЕ И НА ГОТОВАТА ПРОДУКЦИЯ - 8

1.3. СТАНДАРТИЗАЦИЯ – СЪЩНОСТ И СЪДЪРЖАНИЕ. НАЦИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ - 11

1.4. РEГИОНАЛНА И МЕЖДУНАРОДНА СТАНДАРТИЗАЦИЯ - 12

1.5. КЛАСИФИКАЦИЯ И ВИДОВЕ СТАНДАРТИ. ОСЪВРЕМЕНЯВАНЕ - 13

1.6. СЕРТИФИКАЦИЯ НА СУРОВИНИТЕ, МАТЕРИАЛИТЕ И НА ГОТОВАТА ПРОДУКЦИЯ - 16

1.7. КАЧЕСТВО И ОКАЧЕСТВЯВАНЕ НА СУРОВИНИТЕ, МАТЕРИАЛИТЕ И НА ГОТОВАТА ПРОДУКЦИЯ - 17

1.8. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА КАЧЕСТВО, МЕТОДИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СТОЙНОСТИТЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО - 19

1.9. РАВНИЩЕ НА КАЧЕСТВОТО НА СУРОВИНИТЕ, МАТЕРИАЛИТЕ И НА ГОТОВАТА ПРОДУКЦИЯ - 21

1.10. ОПАКОВКА, МАРКИРОВКА И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА СУРОВИНИ, МАТЕРИАЛИ И НА ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ - 22

1.11. СЪХРАНЯВАНЕ НА СМГП. ПРОМЕНИ НА СТОКИТЕ ПРИ СЪХРАНЕНИЕ. МЕТОДИ ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА СМГП - 29

2. ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ

2.1. ХИМИЧЕН СЪСТАВ НА ХРАНИТЕЛНИТЕ СТОКИ = 33

2.2. ЗЪРНЕНИ ХРАНИ - 36

2.3. ПРОДУКТИ ОТ ПРЕРАБОТКАТА НА ЗЪРНЕНИ ХРАНИ - 38

2.4. ЗАХАРНИ ПРОДУКТИ - 41

2.5. ПЧЕЛЕН МЕД - 46

2.6. ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ - 48

2.7. ВКУСОВИ СТОКИ - 52

2.8. АЛКАЛОИДНИ ПРОДУКТИ – ЧАЙ, КАФЕ, КАКАО - 55

2.9. МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ - 58

2.10. МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ - 70

2.11. ЯЙЦА - 76

2.12. РИБА И РИБНИ ПРОДУКТИ - 79

2.13. ХРАНИТЕЛНИ МАЗНИНИ - 82

3. ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ

3.1. МЕТАЛИ И ИЗДЕЛИЯ ОТ МЕТАЛ - 84

3.2. БИТОВИ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИ И РАДИОЕЛЕКТРОННИ СТОКИ - 86

3.3. КЕРАМИЧНИ СТОКИ - 94

3.4. СТЪКЛО И ИЗДЕЛИЯ ОТ СТЪКЛО - 95

3.5. МЕБЕЛИ - 98

3.6. ТЕКСТИЛНИ СТОКИ - 101

3.7. ПЛАСТМАСИ И ПЛАСТМАСОВИ СТОКИ - 111

3.8. КОЖИ, КОЖЕНИ И КОЖУХАРСКИ СТОКИ - 114

3.9. ПАРФЮМЕРИЙНИ И КОЗМЕТИЧНИ СТОКИ - 119

3.10. СРЕДСТВА ЗА ИЗМИВАНЕ И ИЗПИРАНЕ - 122

3.11. БИЖУТЕРИЙНИ СТОКИ - 124

3.12. МУЗИКАЛНИ СТОКИ - 126

3.13. ГАЛАНТЕРИЙНИ СТОКИ - 127

3.14. ДЕТСКИ ИГРАЧКИ