ikon.2

БИЗНЕС ПРОЕКТИ ЗА 
ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ПО ИКОНОМИКА
ПРОФЕСИЯ "ИКОНОМИСТ"

БИЗНЕС УСЛУГИ, МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС,
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И МЕНИДЖМЪНТ,
ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ

Автор: Красимира Георгиева

Изданието "БИЗНЕС ПРОЕКТИ ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ПО ИКОНОМИКА" е предназначено за подготовка на учениците за Държавни Изпити по "ИКОНОМИКА", за придобиване на "Втора степен на професионална квалификация" по различните Специалности.

Въведението на изданието е с указания за разработване на Бизнес Проект - Предприемачески, както и анализи по съществуващи производства. Сборникът съдържа примерни и решени Изпитни Задания, както и разработени Бизнес Проекти.


Съдържанието на изданието включва:

Същност на Бизнес Проекта
• Организиране на автобусни пътнически превози ( Бизнес Проект )
• Създаване на рекламна транспортна агенция "И-кар" ( Бизнес Проект )
• Характеризиране на цигареното производство в
   София-Бт АД ( Бизнес Проект )


Цена: 12.00 лв.
ISBN: 978 954 594 122 7
 В наличност!
GRRR

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪЩНОСТ НА БИЗНЕС ПРОЕКТА

Организиране на автобусни пътнически превози (Бизнес проект)

Създаване на рекламна транспортна агенция "И-кар" (Бизнес проект)

Характеризиране на цигареното производство в София-бт АД (Бизнес проект)