ПРОМОЦИИ

 

ИЗДАТЕЛСТВО МАРТИЛЕН предлага при покупка на по-големи количества специална ТЪРГОВСКА ОТСТЪПКА на посочените по-долу учебници, зависимост от поръчаните заглавия. Ограничени количества! За повече информация за наличности и доставка, моля свържете се с нас на: 02/ 983 1900 или 0877 868 726

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС - 02/ 983 19 00

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС - 0877 868 726

ПРИМЕРНИ ЗАДАНИЯ ПО ИКОНОМИКА - ПРОФЕСИЯ
"ФИНАНСИСТ, ДАНЪЧЕН И МИТНИЧЕСКИ ПОСРЕДНИК"

ПРИМЕРНИ ЗАДАНИЯ ПО ИКОНОМИКА - ПРОФЕСИЯ "ФИНАНСИСТ, ДАНЪЧЕН И МИТНИЧЕСКИ ПОСРЕДНИК"
  
Автори:
  Даниела Манчева, Светозара  Симеонова,
  Здравка Киричева, Валя Минчева

  Цена: 8.00 лв.


  Учебникът е в наличност!

Учебникът е в наличност!

 

ПРИМЕРНИ ЗАДАНИЯ ПО ИКОНОМИКА - ПРОФЕСИЯ
"ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ, МАРКЕТОЛОГ"

ПРИМЕРНИ ЗАДАНИЯ ПО ИКОНОМИКА - ПРОФЕСИЯ "ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ, МАРКЕТОЛОГ"
  Автори:
  Галина Атанасова, Славка Проданова, Татяна 
  Данчева, Атоанета Баткова, Ана Божанова

  Цена: 8.00 лв.

  Учебникът е в наличност!
Учебникът е в наличност!

  

 ОБЩА ТЕОРИЯ НА СТАТИСТИКАТА
ОБЩА ТЕОРИЯ НА СТАТИСТИКАТА
  Автор: Мита Георгиева
  Цена: 9.00 лв.Учебникът е в наличност!
Учебникът е в наличност!

 

  БИЗНЕСКОМУНИКАЦИИ
БИЗНЕСКОМУНИКАЦИИ

   Автор: Милка Ризова
   Цена: 9.00 лв.

    

  
Учебникът е в наличност!
Учебникът е в наличност!


 ИКОНОМИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО - ЧАСТ 1
ИКОНОМИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО - ЧАСТ 1
  Автори: Георги Попов и Добрина Макавеева
  Цена: 9.00 лв.

 


   Учебникът е в наличност!
Учебникът е в наличност!


  ФИНАНСОВА СТАТИСТИКА

ФИНАНСОВА СТАТИСТИКА
  Цена: 9.00 лв.  
Учебникът е в наличност!
Учебникът е в наличност!СТАТИСТИКА НА ТЪРГОВИЯТА

СТАТИСТИКА НА ТЪРГОВИЯТА
   Автори: София Тодорова и Мита Георгиева

   Цена: 9.00 лв.
     Учебникът е в наличност!
Учебникът е в наличност!


РЕЧНИК НА ЖИВИЯ АНГЛИЙСКИ ГОВОР В САЩ
РЕЧНИК
  Най-употребявани изрази от разговорната реч
 
Цена: 8.00 лв.
 

 


Речникът е в наличност!
Речникът е в наличност!


НЬОЙСКИ ДОГОВОР
НЬОЙСКИ ДОГОВОР

  
С обяснителни бележки и карта
  
Цена: 9.00 лв.
 
 


 
Книгата е в наличност!
Книгата е в наличност!
 


  


ПРОМОЦИИ