04-obshta teioriq statistika
ОБЩА ТЕОРИЯ НА СТАТИСТИКАТА

 Автор: Мита Георгиева

Издание 2016 г.. Учебникът по "Обща теория на статистиката" осигурява знания и умения за основните принципи при планиране, организация и провеждане на статистически (съвкупностни) изследвания във връзка с цялостното информационно осигуряване в икономиката.
Съдържанието е съобразено с основните познавателни и практико - приложни функции на статистическите изследвания и съответстващите на тях подходи и методи на анализ.

Учебникът е подходящ за всички, изучаващи предмета „Обща теория на статистиката".
 

Съдържанието на учебника може да разгледате в прикачения файл долу.


Цена: 10.00 лв.ISBN: 978 954 598 128 9


Учебникът е в наличност!
GRRRСЪДЪРЖАНИЕТО НА УЧЕБНИКА
МОЖЕ ДА РАЗГЛЕДАТЕ ТУК!


1. Предмет, обект и задачи на обща теория на статистиката; 

2. Статистически ( съвкупностно ) изследване; 
3. Статистическо описателно ( ситуационно ) изследване;
4. Извадково статистическо изследване; 
5. Статистическо изследване на развитие; 
6. Статистическо изследване на хипотези; 
7. Статистическо изследване на зависимости; 
8. Статистическо прогностично изследване.