Всички учебници на ИЗДАТЕЛСТВО МАРТИЛЕН, заедно с подробното им съдържание, може да разгледате в секция УЧЕБНИЦИ - КАТАЛОГ УЧЕБНИЦИ, както и в нашия друг официален интернет сайт - www.martilen.com

Нови Издания 2018/2019г.:

 

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО - 8. КЛАС 

http://www.martilen.com/martilen/images/stories/2018/predpriem.png

Издание от 2018 г.

Автор: КИРИЛ ТОДОРОВ

Цена: 12.00 лв.

 

ИКОНОМИКА - 10. КЛАС

http://www.martilen.com/martilen/images/stories/2018/ikonom.png

Издание от 2018 г.
Автори: Колектив, Милена Първанова и Цонка Лалева
Цена: 12.00 лв.

 

БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ -
ЗА ВСИЧКИ ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ

http://www.martilen.com/martilen/images/stories/2018/biznesk.png

Издание от 2018 г.
Автори: Емилия Шарeнска и Милка Ризова
Цена: 12.00 лв.

 

СБОРНИК ПО БАНКОВО СЧЕТОВОДСТВО

Sbornik bankovo sche 165x245NEW

Издание от 2018 г.
Автор: Йордана Стамберова-Стоянова
Цена: 12.00 лв.

 

 ИКОНОМИКА - ОБЩА ИКОНОМИЧЕСКА ТЕОРИЯ
ИКОНОМИКА
  Издание от 2018 г.
  Автор: Цонка Лалева
 
Цена: 12.00 лв.
 

  ИЗДАНИЯ 2017/2018г.:

   ФИНАНСИ -
  ПУБЛИЧНИ И КОРПОРАТИВНИ

ФИНАНСИ

 
Издание от 2017 г.  
  Автори: Донка Бинева и Татяна Миткова
  Цена: 12.00 лв.  СЧЕТОВДСТВО -

  СБОРНИК С РЕШЕНИ ЗАДАЧИ - ТОМ 3

СЧЕТОВОДСТВО - ТОМ 3
 Издание от 2017 г.
 Автори: Йорданка Стамберова и Богдана Костадинова
 
Цена: 10.00 лв.  СЧЕТОВДСТВО
  СБОРНИК С РЕШЕНИ ЗАДАЧИ - ТОМ 4

СЧЕТОВОДСТВО - ТОМ 4

 Издание от 2017 г. 
 Автори: Йорданка Стамберова и Богдана Костадинова
 
Цена: 10.00 лв.

 
ИЗДАНИЯ 2016/2017 г.

  СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
 СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
  Издание от 2016 г.
  Автор: Светла Павлова   
  Цена: 12.00 лв.

  

СТОКОЗНАНИЕ
СТОКОЗНАНИЕ
  Издание от 2016г .  
  Автор: Ангелина Габровска
  Цена: 12.00 лв.


МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА - ЧАСТ 1
МАРКЕТИНГ - ЧАСТ 1
  Издание от 2016 г.
  Автор: Николай Щерев
  Цена: 11.00 лв.


 РАБОТНА ТЕТРАДКА ПО ПРАВО
РАБОТНА ТЕТРАДКА ПО ПРАВО
  Издание от 2016 г.
  Автор: Гергана Деренцева
  Цена: 8.00 лв.
  СЧЕТОВОДСТВО - ТОМ 1  
  СБОРНИК С РЕШЕНИ ЗАДАЧИ

СЧЕТОВОДСТВО - ТОМ ПЪРВИ     
Издание от 2016 г.
Автори: Богдана Костадинова и Йорданка Стамберова
Цена: 10.00 лв.
  СЧЕТОВОДСТВО - ТОМ 2    
  СБОРНИК С РЕШЕНИ ЗАДАЧИ

СЧЕТОВОДСТВО - ТОМ ВТОРИ
  Издание от 2016 г.
  Автор: Минка Господинова
  Цена: 10.00 лв.  ОСНОВИ НА СЧЕТОВОДСТВОТО  
 
ОБЩА ТЕОРИЯ НА СЧЕТОВОДНАТА ОТЧЕТНОСТ
ОСНОВИ НА СЧЕТОВОДСТВОТО - НОВО!
  Издание от 2016 г. 
  АВТОР: ЛЮБЕН ПЕТРОВ  
  Цена: 12.00 лв.

 

  РЪКОВОДСТВО ЗА ДЕЙНОСТТА НА
  МИТНИЧЕСКИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ
РЪКОВОДСТВО ЗА ДЕЙНОСТТА НА МИТНИЧЕСКИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ
 
Издание от 2016 г.
  Автор: Момчил Антов

  Цена: 14.00 лв.


 
 
РАБОТА В УЧЕБНО ПРЕДПРИЯТИЕ  ( УТФ )
  РАБОТА В УЧЕБНО ПРЕДПРИЯТИЕ
  Автори: Колектив
  Цена: 14.00 лв.
  БИЗНЕСКОМУНИКАЦИИ
БИЗНЕСКОМУНИКАЦИИ
  Автори: Емилия Шаренска и Милка Ризова
  Цена: 12.00 лв.
  ИКОНОМИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
 
ИНТЕРАКТИВНА ТЕТРАДКА
ИНТЕРАКТИВНА ТЕТРАДКА ПО ИКОНОМИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
  Автор: Ангелина Габровска
  Цена: 12.00 лв.
  МЕНИДЖМЪНТ
 
ОПЕРАТИВЕН МЕНИДЖМЪНТ
ОПЕРАТИВЕН МЕНИДЖМЪНТ
  Автор: Димитър Дончев
  Цена: 12.00 лв.


  
МАКРОИКОНОМИКА

  ИНТЕРАКТИВНА ТЕТРАДКА
ИНТЕРАКТИВНА ТЕТРАДКА ПО МАКРОИКОНОМИКА

Автори: Мирослав Тодоров и Светлана Манаскова
Цена: 12.00 лв.
  МЕТОДИЧНО РЪКОВОДСТВО ПО СТАТИСТИКА     
  С ПРИЛОЖЕНИЕ НА SPSS
МЕТОДИЧНО РЪКОВОДСТВО ПО СТАТИСТИКА С ПРИЛОЖЕНИЕ НА SPSS
  
  Автори: Мита Георгиева и Магдалена Каменарова
  Цена: 12.00 лв.
  КОМПЮТЪРНА ОБРАБОТКА НА ФИНАНСОВО -
  СЧЕТОВОДНАТА ИНФОРМАЦИЯ - КОФСИ
КОМПЮТЪРНА ОБРАБОТКА НА ФИНАНСОВО - СЧЕТОВОДНАТА ИНФОРМАЦИЯ (КОФСИ)
  Автор: Албена Костова
  Цена: 12.00 лв.


 


  ЕФЕКТИВНИТЕ ПРОДАЖБИ.     
  ТЪРГОВСКИ ТЕХНИКИ. 
ТЪРГОВСКИ ТЕХНИКИ. ЕФЕКТИВНИ ПРОДАЖБИ
  Автор: Людмил Георгиев
  Цена: 8.00 лв.
   ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ
ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ
 
Автори: Биляна Койчева и Ани Главчева
  Цена: 11.00 лв.  ДЕЛОВА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
ДЕЛОВА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ  
  Автор: Николина Георгиева
  Цена: 14.00 лв.


  СТОКОЗНАНИЕ  
 
ИНТЕРАКТИВНА ТЕТРАДКА
ИНТЕРАКТИВНА ТЕТРАДКА ПО СТОКОЗНАНИЕ
  Автор: Ангелина Габровска
  Цена: 12.00 лв.

 


  ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ТЪРГОВИЯТА
 
ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ТЪРГОВИЯТА  

  Автор: Ваня Димитрова  
  Цена: 10.00 лв.
  БАНКОВО ДЕЛО
 БАНКОВО ДЕЛО
  Автор: Радко Радков и Даниела Манчева  
  Цена: 14.00 лв.
  БОРСИ И БОРСОВИ ОПЕРАЦИИ
 БОРСИ И БОРСОВИ ОПЕРАЦИИ

  Автор: Цонка Лалева  
  Цена: 10.00 лв.

 

 
 ПАРИЧНО КРЕДИТНИ ОТНОШЕНИЯ С БАНКИТЕ
ПАРИЧНО КРЕДИТНИ ОТНОШЕНИЯ С БАНКИТЕ

  Автор: Даниела Манчева 
  Цена: 12.00 лв.
  
ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНИКА НА
 ТЪРГОВСКИТЕ ПЛАЩАНИЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНИКА НА ТЪРГОВСКИТЕ ПЛАЩАНИЯ
  Автори: Радко Радков и Даниела Манчева 
  Цена: 10.00 лв.
  
СБОРНИК ДОКУМЕНТИ ПО БАНКОВО ДЕЛО
 
УЧЕБНА ПРАКТИКА ЗА 11-ТИ КЛАС
СБОРНИК С ДОКУМЕНТИ И ЗАДАЧИ (УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО БАНКОВО ДЕЛО)
  Автори: Даниела Манчева и Диана Стоянова 
  Цена: 14.00 лв.
  
СБОРНИК ДОКУМЕНТИ ПО БАНКОВО ДЕЛО
 
УЧЕБНА ПРАКТИКА ЗА 12-ТИ КЛАС
СБОРНИК С ДОКУМЕНТИ И ЗАДАЧИ (УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО БАНКОВО ДЕЛО)

  Автори: Даниела Манчева и Диана Стоянова 
  Цена: 14.00 лв.
  
ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ
 
ПРИЛОЖЕНИЕ В ОПЕРАТИВНОТО УПРАВЛЕНИЕ
ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ (ПРИЛОЖЕНИЕ В ОПЕРАТИВНОТО УПРАВЛЕНИЕ)
  Автор: Анета Зашева 
  Цена: 12.00 лв.
  МИКРОИКОНОМИКА -
С ПРИЛОЖЕНИЕ - 
 СБОРНИК СЪС ЗАДАЧИ И  УПРАЖНЕНИЯ

МИКРОИКОНОМИКА
  Автор: Методи Кънев  
  Цена: 12.00 лв.
 


 
ИКОНОМИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО - ЧАСТ 2
ИКОНОМИКА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
  Автори: Колектив 
 
  Цена: 12.00 лв.
  ОСНОВИ НА СЧЕТОВОДСТВОТО
  ПРИЛОЖЕНИЕ: ТЕСТОВЕ, КАЗУСИ, ЗАДАЧИ
ОСНОВИ НА СЧЕТОВОДСТВОТО
 Автор: Любен Петров 
 Цена: 12.00 лв.
  ОСНОВИ НА ПРАВОТО -
С ПРИЛОЖЕНИЕ -
  ЗАДАЧИ, КАЗУСИ И УПРАЖНЕНИЯ

ОСНОВИ НА ПРАВОТО
 Автори: Георги Стефанов и колектив 
 Цена: 12.00 лв.

  СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ
СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ

 Автор: Светла Павлова
 Цена: 12.00 лв.
 ФИНАНСИ
ФИНАНСИ
 ПУБЛИЧНИ
 КО
РПОРАТИВНИ
 МЕЖДУНА
РОДНИ
 Автори: Колектив
 Цена: 12.00 лв.
 ИКОНОМИКА
ИКОНОМИКА
 Автор: Цонка Лалева
 Цена: 10.00 лв.
 МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА - ЧАСТ 2
МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА - ЧАСТ 2  
 
Автори: Мита ГЕОРГИЕВА,
 Николай Щерев, Вера Петканич  
 Цена: 10.00 лв.
 ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И МЕНИДЖМЪНТ
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И МЕНИДЖМЪНТ

 ПРИЛОЖЕНИЕ - ДИСК
 ( С ПРИЛОЖЕН ДИСК - БИЗНЕС ПЛАНОВЕ )

  Автор: Кирил Тодоров
 Цена: 12.00 лв.