Благодарим Ви, че ни избрахте!

Уважаеми преподаватели, ученици и колеги, Вие се намирате в официалния интерактивен интернет сайт на ИЗДАТЕЛСТВО МАРТИЛЕН - www.martilen.bg, където можете да разгледате нашия Каталог за учебната 2018/2019г., както и нашите електронни учебници в секция Е-учебници. Тук ще откриете около 50 заглавия, които изцяло покриват задължителните учебни програми по учебните планове, одобрени от Министерство на Образованието и Науката, както и заглавия, съобразени с програмите на фондация "Junior achievement"

Тук ще откриете новите ни Интерактивни учебни помагала и Е-учебници! Изданията, които предлагаме са в областта на: Счетоводството, Правото, Икономиката, Маркетинга, Финансите, БАНКОВОТО ДЕЛО, Статистиката, Бизнескомуникациите, Информатиката, ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И Мениджмънта, Икономикса, Митниците, ТЪРГОВИЯТА и други.
Освен тук, всички учебници на ИЗДАТЕЛСТВО МАРТИЛЕН може да намерите и в нашия друг официален интернет сайт - www.martilen.com.


korica2018 19

КАТАЛОГ 2018/2019 - виж тук!

ВИЖТЕ НОВИТЕ НИ ЗАГЛАВИЯ 2018-2019г.

И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ЧАСОВЕТЕ

ТУК!


ИКОНОМИКА   ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И МЕНИДЖМЪНТ   ОСНОВИ НА СЧЕТОВОДСТВОТО - НОВО!

ОБЩА ТЕОРИЯ НА СТАТИСТИКАТА   ФИНАНСИ   БИЗНЕСКОМУНИКАЦИИ20171012 115531A